Malibu West 檔案下載
 
我們提供高解析度圖檔讓您下載使用(需使用解壓縮軟體開啟)
聯絡我們: malibupu@ms31.hinet.net
 
 • 舊地址照片
 •  
 • 員工及餐廳照片
 •  
 • Malibu West Logo
 •  
 • Malibu桌墊圖檔
 •    
 • 2016 Malibu 菜單
 •    
 • 2016 Malibu 飲料單
 •  
   
   
   
   
   
   
  首頁 | 活動日程表 | 餐點菜單 | 飲料菜單 | 員工介紹 | 交通地圖 | 相片展示 | 相關報導 | 資料下載 | 聯絡我們
                   
           
    親切友善   美味餐飲   無線上網   體育賽事  
                   
  Malibu West 加州海岸
  台北市中山區雙城街23-4號
  電話:2592-8228