Malibu West 档案下载
 
我们提供高分辨率图档让您下载使用(需使用解压缩软件开启)
联络我们: malibupu@ms31.hinet.net
 
 • 餐厅旧地址照片
 •  
 • 员工及餐厅照片
 •  
 • Malibu West Logo
 •  
 • Malibu桌垫图档
 •    
 • 2013 Malibu 菜单
 •    
 • 2013 Malibu 饮料单
 •  
   
   
   
   
   
   
  首页 | 活动日程表 | 餐点菜单 | 饮料菜单 | 员工介绍 | 交通地图 | 相片展示 | 相关报导 | 资料下载 | 联络我们
                   
           
    亲切友善   美味餐饮   无线上网   体育赛事  
                   
  Malibu West 加州海岸
  台北市中山区双城街23-4号
  电话:2592-8228